SKOLELIVET

 

Vores værdigrundlag kommer til udtryk i hverdagen, hvor kulturen på skolen er kendetegnet ved et stærkt, forpligtende og inkluderende fællesskab, hvor den enkeltes behov dels underordnes og dels tilgodeses af fællesskabets behov.

Dette fællesskab dyrkes og vedligeholdes af de voksne på skolen, der ved deres eksempel viser værdien af at være en del af et fællesskab.

Ligeledes hersker der på skolen en konsensus omkring, at formålet med at mødes på skolen er læring, som lærerne kommer velforberedte og engagerede for at formidle og som eleverne kommer motiverede og videbegærlige for at modtage.