Evaluering

Evaluering af elevernes udbytte

På Slotsparkens Friskole evaluerer vi løbende elevernes udbytte af undervisningen. 

Formålet med dette er:

 • at sikre tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression.
 • et grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, så den enkelte elevs behov og forudsætninger tilgodeses.
 • at kunne orientere forældre og elever løbende om evalueringsresultaterne.

Evaluering af den samlede undervisning

Som friskole skal vi regelmæssig foretage en evaluering af skolens samlede undervisning, samt udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen på baggrund af evalueringens resultat. Resultatet af skolens evaluering og den fremadskuende opfølgningsplan skal sammen med en dato for næste evaluering, fremgå af skolens hjemmeside. 

Vi har valgt at opdele evalueringen på flg. måde: 

 • Det praktisk-musiske område
 • Det naturfaglige område
 • Det kulturfaglige område
 • Skolens samlede virke 

Fokuspunkt for skoleåret 2022/23:

Vi har i dette skoleår på alle årgange en ugentlig tværfaglig dag, hvor der arbejdes med et overordnet projekt i et tværfagligt forløb. 

Dette arbejde vil vi blandt underviserne, og med eleverne, løbende evaluere på og i slutningen af maj måned, vil vi foretage en afsluttende evaluering og efterfølgende udarbejde en opfølgningsplan, som skal foreligge senest d. 30. juni 2023.

 

Juni 2023.

Evaluering af undervisningen med fokus på de praktisk musiske fag – skoleåret 2023/24.

I det følgende præsenterer Slotsparkens Friskole sin samlede evaluering af undervisningen med fokus på de praktisk musisk fag.  

Vi har i dette skoleår på alle årgange haft en ugentlig tværfaglig dag – Fag på tværs, hvor der arbejdes med et overordnet projekt i et tværfagligt forløb. Vi har løbende blandt underviserne og med eleverne evalueret undervisningen, og nu foretaget den afsluttende evaluering med henblik på at udarbejde en opfølgningsplan til næste skoleår. Her vil der også blive valgt et nyt fokusområde.

 

Hvad er det Fag på Tværs kan?

Igennem Fag på tværs er der fokus på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for eleverne med henblik på at styrke deres faglige engagement, deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb.

I evalueringen af den samlede undervisning, vil vi evaluere på de følgende tre punkter:

Vi kan samarbejde – tegn: alle i gruppen får plads til at sige noget og at der bliver lyttet.

Vi kan være i processen, det ikke handler om at blive hurtigt færdig – tegn: når man ser, at eleverne glemmer tid og sted.

Vi gør os umage – tegn: at de giver opgaven mere end ét forsøg og eleverne forfiner deres resultater.

Metode til evaluering
Vi har valgt at filme elevernes projekter og deres efterfølgende evaluering.

I indskolingen har de valgt projektet - Kuffert og i evalueringen blev børnene interviewet om processen:

Hvordan var det at lave en skitse inden du skulle lave en bog? 

 • “Jeg havde ikke forstået hvilke sider jeg skulle skrive hvad på, så der hjalp skitsen mig til at lave en rækkefølge.” 
 • “Det var rart, fordi så ved hvad man skal lave”. 
 • “det gjorde det nemmere, så man kunne huske hvad man skulle lave.”  
   

Hvorfor tror du, at de voksne synes det var vigtig at lave en skitse og høre bøgerne inden man gik i gang med sin kuffert og bog?  

 • “Så man har noget inspiration og så man har en ide om hvad man skal. Ja, vi blev inspireret.” 
 • “Så kan man være sikker på hvad man skal lave, så man ikke skal viske ud i den rigtige bog.” 
 • “Så de voksne vidste om vi havde lavet det ordentligt, fordi vi skulle vise det frem. Så de voksne ved at det er noget vi kan.”  

Havde du tid nok til projektet og til at gøre dig umage?  

 • “Ja, det var fint tid. Jeg nåede at blive færdig den sidste gang. Der var tid til at gøre sig umage.” 
 • “Ja. Hvis man skynder sig for meget kan man ikke lave det ordentligt.” 
   

Havde du en ide om, hvor projektet ville ende, efter introen? 

 • “Ikke rigtig, men vi fandt på det på vejen.” 
 • “Jeg havde en ide om hvor det skulle starte, men ikke hvor det skulle ende. Det opdagede jeg undervejs.” 
   

Her kan du se nogle af elevernes interviews(tryk på link).

Interview med Sia og Rita   Interview med Sonja og Ingrid    

 Interview med Theodor og Alexander

 

På mellemtrinnet blev teaterprojektet valgt ud.  5. og 6. årgang har i foråret haft et forløb, hvor de selv har været med til at skrive en forestilling ”Byens børn”.

Eleverne skulle, efter de have skrevet stykket, vælge om hvorvidt de ville være skuespiller, regissør eller være med i det band, som skulle spille under teaterstykket.

Eleverne har arbejdet med skriveprocessen i flere uger og har arbejdet intens med at øve og opsætte teaterstykket i 1 ½ uge.

Her kan I se et teaterprojektets evaluering(tryk på link).

Evaluering af teaterprojekt

 

I udskolingen har vi valgt et af mange tværfaglige forløb ud, nemlig emnet ”Tro og Tvivl”.
Projektet har sin kerne i de tre religioner: jødedom, kristendom og islam og eleverne har været langt omkring: Hvordan er det at være Jehovas Vidne? Hvad kendetegner Islam, Jødedom og Kristendom? Hvad betyder tro egentlig for mig selv? Kan tro flytte hjerner? Samt besøg i den lokale moské i Frederikssund. Eleverne har altså undersøgt verdensreligionerne og livsopfattelser og de har forholdt sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
Eleverne fik til slut i forløbet opgaven at lave en mini-kulturfagsfremlæggelse med en selvvalgt problemstilling og et dertilhørende produkt.

Her kan I se to eksempler på elevernes efterfølgende evaluering af emnet(tryk på link).

Elevernes evaluering af processen                             

Elevernes evaluering af processen

 

Underviserne har efterfølgende evalueret og der er blandt underviserne bred enighed om, at Fag på tværs bidrager til elevernes problemløsnings-, kreativitets- og samarbejdskompetence.

Underviserne giver udtryk for, at eleverne er rigtig gode til at samarbejde og mestre også at være i processen.

Derudover oplever underviserne et stort fagligt engagement fra elevernes side.

Sammenholder vi evalueringerne fra alle årgange, kan vi konstatere, at ”Fag på tværs” har sin berettigelse som en præsentationsform for det praktisk-musiske område på Slotsparkens Friskole og ”Fag på tværs” vil stadig være at finde på skemaet for alle eleverne i de næste skoleår.

Det næste område vi vil evaluere, er skolens samlede virke og denne evaluering vil finde sted i skoleåret 2024/25.