Evaluering

Evaluering af elevernes udbytte

På Slotsparkens Friskole evaluerer vi løbende elevernes udbytte af undervisningen. 

Formålet med dette er:

  • at sikre tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression.
  • et grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, så den enkelte elevs behov og forudsætninger tilgodeses.
  • at kunne orientere forældre og elever løbende om evalueringsresultaterne.

Evaluering af den samlede undervisning

Som friskole skal vi regelmæssig foretage en evaluering af skolens samlede undervisning, samt udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen på baggrund af evalueringens resultat. Resultatet af skolens evaluering og den fremadskuende opfølgningsplan skal sammen med en dato for næste evaluering, fremgå af skolens hjemmeside. 

Vi har valgt at opdele evalueringen på flg. måde: 

  • Det praktisk-musiske område
  • Det naturfaglige område
  • Det kulturfaglige område
  • Skolens samlede virke 

Fokuspunkt for skoleåret 2022/23:

Vi har i dette skoleår på alle årgange en ugentlig tværfaglig dag, hvor der arbejdes med et overordnet projekt i et tværfagligt forløb. 

Dette arbejde vil vi blandt underviserne, og med eleverne, løbende evaluere på og i slutningen af maj måned, vil vi foretage en afsluttende evaluering og efterfølgende udarbejde en opfølgningsplan, som skal foreligge senest d. 30. juni 2023.