Forældrearbejdstimer

Hvad tæller som forældretimer:

De 10 timer som vi har indgået aftale om, kan afvikles på rigtig mange måder.
Der er de traditionelle arbejdsdage, som skolen indkalder til, og så er der alle de ad-hoc opgaver, som opstår ifm. store eller små ombygninger og renoveringer. Disse opgaver bliver der indkaldt til af skolen via intra.

Der opstår også behov for hjælp ved blandt andet pædagogisk dag, hjælp i fritteren, hjælp til terminsprøverne som prøvevagter i foråret, eller det kan være til hjælp i køkkenet ved sygdom og lign.

Det kunne også være som en ekstra hånd, når en klasse skal på tur, fremvisning af jeres arbejdsplads etc.
Der er kun ganske få undtagelser, men de vil blive meldt tydeligt ud, således der ikke opstår tvivl om, hvorvidt ens hjælp tæller som forældre timer eller ej.
Derudover er vi meget åbne overfor forslag til hvad I evt. vil kunne bidrage med, som kan tælle som arbejdstimer.

Hvem holder styr på timerne og hvem indberetter.
Som udgangspunkt skal I selv indberette, når I har lagt nogle timer. Det gør I ved at skrive på intra til best. medlem Monika Klingsbjerg-Besrechel, som er tovholder på forældre arbejdstimerne.

Undtagelserne her er arbejdsdagene, hvor der hænger en seddel i spisesalen, som I noterer jeres timer på.
Har man brug for et overblik over hvor mange timer man har lagt i indeværende skoleår, eller spørgsmål generelt til forældrearbejdstimerne, så kan man altid skrive til Monika.

Er det 10 timer pr. barn, eller…?

Forældretimerne følger skoleåret, dvs. at man bliver nulstillet i sommerferien.
Og så gælder de 10 timer for hele familien - uanset hvor mange eller få børn man har på skolen og uagtet ens familiesammensætning i øvrigt. Altså har et barn flere end 2 forældre (eks. ved skilsmisse) så er det stadig 10 timer samlet.