Forældrearbejdstimer

 

Det er en del af samarbejdsaftalen,  at alle forældre årligt lægger 10 interessetimer på friskolen. Disse timer gælder for en familie uafhængigt af, hvor mange af familiens børn, der går på friskolen. De timer er et absolut minimum, og normalt vil de fleste familier lægge mere end 10 timer. Bestyrelsen fører kontrol med timerne, og forældrene er selv forpligtet til at give besked om lagte timer. Dette gøres til Gitte Vinding på forældreintra.

Timerne kan lægges ved arbejdsdagene, rengøring, hjælp i undervisningen, i Fritidshjemmet, bestyrelsesarbejde eller andet. Det er ikke muligt at betale eller sponsorere med materialet i stedet. Andre personer i barnets netværk kan dog overtage forpligtelsen.

Forældrenes engagement og deltagelse på Slotsparkens Friskole giver fællesskabsfølelse og samhørighed, som styrker alle børn og skaber en bedre friskole. Samtidig giver denne ”arbejdskraft” skolen ressourcer.