SKOLEDAGEN

På Slotsparkens Friskole har vi i gennemsnit 13 elever pr.  klassetrin. Dette betyder, at eleverne undervises på sammenlæste  hold, der er organiseret i storhold, som i udgangspunktet er sammensat således: 

 

OVA   

  • Blåt  Hold (0. kl.)   
  • Gult  Hold (1.–2. kl.)     
  • Grønt  Hold (2.–3. kl.)

NIDA   

  • 4.–5. kl.     

ALA   

  • Yngre ALA (6.–7. kl.)     
  • Ældre ALA (8.– 9. kl.) 

 

Navnene på holdene af afledt af de latinske ord for ÆGGET (OVA), REDEN (NIDA) og VINGEN (ALA), der for os symboliserer den proces en elev på Slotsparken Friskole gennemlever i et helt skoleforløb.

0. klasse (Blåt Hold) har størstedelen af deres timer alene ligesom 9. kl. i foråret modtager eksklusiv undervisning, der øges i omfang frem mod afgangsprøverne.

Skoledagen starter kl. 8.20 på Slotsparkens Friskole. Her bliver der, typisk af én af de yngre elever, ringet med en klokke, der signalerer, at morgensamlingen starter.

På morgensamlingen gives beskeder om skoledagen, samt evt. indlæg fra børn og/eller voksne, hvorefter der sluttes med en sang eller to. 

Skoledagen er opdelt i moduler af forskellig længde afhængigt af, hvornår på dagen og ugen, de ligger. Modulerne har en varighed på mellem 70 minutter og 110 minutter. 

Skemaet er opbygget i samme moduler og de enkelte fag kan  enten fylde ét eller flere moduler i løbet af dagen. 

 

OVA    NIDA    ALA   
8.20  Morgensamling  8.20  Morgensamling  8.20  Morgensamling 
8.35  Fagmodul 1  8.35  Fagmodul 1  8.35  Fagmodul 1 
9.45  10’er-pause  9.45  10’er-pause  9.45  10’er-pause 
10.00  Fagmodul 2  10.00  Fagmodul 2  10.00  Fagmodul 2 
11.10  Frokost  11.10  Frokost  11.10  Frokost 
11.40  Pause  11.40  Pause  11.40  Pause 
12:10 Fagmodul 3 12:10 Fagmodul 3 12:10 Fagmodul 3
14:00 Fritter 14:00 Fagmodul 4 14:00 Fagmodul 4
    15:10 Fri 15:10 Fri

 

Onsdag slutter skoledagen efter frokost, da eftermiddagen bruges  til fælles forberedelse for underviserne, der koordinerer og planlægger den kommende uge m.m.

Dog er der frem til kl. 14.00 mulighed for at  eltage i frivillig studiecafé, som varetages af skolelederen. Eleverne fra OVA har Fritter-tilbud allered fra kl. 12.10. 

NIDA’s og ALA’s skoledag slutter fredag kl. 14.30.  Mødetiden kan  være anderledes i projektugerne og når eleverne har aktiviteter ude af huset.