FRITIDSHJEMMET FRITTEREN

 

Skolens Fritter” er et pasningstilbud til de ca. 50 elever fra 0. til 3. kl. (OVA-eleverne) og holder til bag ved skolen, på et område med legeplads, multibane og med Slotsparkens frodige natur som nærmeste nabo. 

Åbningstiden er fra kl. 6.30, hvor en medarbejder fra Fritteren tager imod de yngste inde på skolen, efterhånden som de møder, og har ansvaret for dem ind til skoledagens start kl. 8.20. 

Kl. 14.00 (onsdag kl. 12.00) åbner Fritteren igen og tager imod OVA-børnene, når de er færdige med skoledagen og de voksne, der har haft dem i sidste modul, følger dem ud. Frem til kl. 16.30, hvor Fritteren lukker, sikrer de tre fastansatte voksne samt en 9. kl. ungarbejder, at børnene har en tryg ramme, hvor de oplever, at tiden er deres og at der kun er meget få krav til dem. Det betyder, at de voksne respekterer, at dét, der foregår i Fritteren, er på børnenes præmisser og at man er der primært som en voksen, de kan gå til, hvis de har behov for det.

Fritteren er en ude-fritter, hvilket betyder, at børnene og medarbejderne skal kunne være klædt på til at være ude i alt slags vejr. Fritteren råder dog over et mindre hus med plads til 10-12 børn. Fritterhytten bruges til forskellige kreative sysler.

Bortset fra tre uger i sommerferien og mellem jul og nytår holder fritidshjemmet så vidt muligt åbent, hvis der er behov for det. Behovet afgøres af antallet af tilmeldte børn, der skal skal overstige 6 tilmeldte.

Eleven bliver automatisk tilmeldt fritidshjemmet ved skolestart.

Når eleverne kommer i 4. kl. kan de benytte et klubtilbud (Klub Højen), der holder til på den lokale folkeskole ca. én km. fra Slotsparkens Friskole.

4. kl. eleverne kan dog også efter nærmere aftale og for en måned af gangen fortsætte Fritteren til og med juli måned.

 

 

Livet i Fritteren