Karaktergennemsnit

Vi skal som friskole stille oplysninger til rådighed vedr. karaktergennemsnit.

Ved at klikke på nedenstående link, åbnes Undervisningsministeriets datavarehus med friskolens oplysninger.