Skolepenge

 

Pr. 1/1-16 betales der 1.700 kr. pr. måned i skolepenge for elever fra nulte til og med 3. klasse og 600 kr. pr. måned for fritidshjem (Fritteren). Der betales alle årets 12 måneder og alle elever i nulte til 3. årgang bliver automatisk tilmeldt fritidshjemmet. Den 1. maj starter 3. årgang i klub, hvorfor der ikke længere skal betales for fritidshjem. Fritidshjemsbetalingen bliver automatisk stoppet. Skolepengene for 3.kl. fra 1. maj er herefter 1.800 kr. om måneden.

Der kan dog laves individuelle aftaler for elever i 3. kl. efter 1. maj og elever i 4. kl., om fortsat benyttelse af tilbuddet i Fritteren. Dette sker på månedsbasis.

For elever fra 4. klasse til og med 9. klasse betales der 1.800 kr. pr. måned i skolepenge.

Der betales fuld pris for første barn og gives 200 kr. i søskenderabat pr. måned for hvert efterfølgende barn. Der er ikke søskenderabat på betalingen for Fritteren.

D. 1. maj starter det kommende skoleårs 0. kl. på skolen og har "undervisning" hver dag fra 8.20 til 12.00 i maj, juni og juli. Herefter kan de benytte tilbuddet i Fritteren frem til kl. 17.00.

Betalingen følger den kommunale børnehavetakst. Herudover skal der betales for mad og den udleverede Ipad. Der ydes 200 kr. i søskenderabat til børn i minifritteren.

I alle beløb inkluderes undervisning, morgenmad, frokost, frugt/grønt formiddag og eftermiddag, lejrture, ture ud af huset, iPad, alle undervisningsmaterialer og andre materialer. Der kan forekomme egenbetaling efter gældende takst til forplejning på lejrture.

 

Friplads

 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke fripladser, men det er muligt at søge tilskud i pulje i fordelingssekretariatet gennem skolen. Dette gøres en gang årligt og udgør en mindre del af skolepengebetalingen.