Skolepenge

 

Pr. 1/1-24 betales der 1.910 kr. pr. måned i skolepenge for elever fra nulte til og med 3. klasse og 670 kr. pr. måned for fritidshjem (Fritteren). Der betales alle årets 12 måneder og alle elever i nulte til 3. klasse bliver automatisk tilmeldt fritidshjemmet. Den 1. maj starter 3. klasse i klub, hvorfor der ikke længere skal betales for fritidshjem. Fritidshjemsbetalingen bliver automatisk stoppet.

Der kan dog laves individuelle aftaler for elever i 3. kl. efter 1. maj og elever i 4. kl., om fortsat benyttelse af tilbuddet i Fritteren. Dette sker på månedsbasis.

For elever fra 4. klasse til og med 9. klasse betales der 2.020 kr. pr. måned i skolepenge. (Samt 3. klasse fra 1/5-xx)

Der betales fuld pris for første barn og gives 224 kr. i søskenderabat pr. måned for hvert efterfølgende barn. Der er ikke søskenderabat på betalingen for Fritteren.

D. 1. maj starter det kommende skoleårs 0. kl. på skolen og har "undervisning" hver dag fra 8.20 til 12.00 i maj og juni. Herefter kan de benytte tilbuddet i Fritteren frem til kl. 16.30.

Betalingen følger den kommunale børnehavetakst. Herudover skal der betales for mad og den udleverede Ipad. Der ydes 224 kr. i søskenderabat til børn i minifritteren.

Der sker årligt en indeksregulering på 2% pr. 1. januar.

I alle beløb inkluderes undervisning, morgenmad, frokost, frugt/grønt om formiddag og eftermiddag, lejrture, ture ud af huset, iPad, alle undervisningsmaterialer og andre materialer.

Der er egenbetaling efter gældende takst til forplejning på lejrture.

0.- 2. årgang – 100 kr.

3.- 6. årgang – 200 kr.

7.- 9. årgang – 700 kr.

Ved fælles lejrskoler er taksterne i udlandet 700 kr. og indland 500 kr.

 

Friplads

 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke fripladser, men det er muligt at søge tilskud i pulje i fordelingssekretariatet gennem skolen. Dette gøres en gang årligt og udgør en mindre del af skolepengebetalingen.