Kontakt skolen

Kontakt Fritteren

Intra

Nyheder

3. juli 2020

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Rejsestalden, onsdag den 26. august kl. 17-18.

Dagsorden:


1. Velkommen

2. Valg af dirigent & referent

3. Skolelederen aflægger beretning

4. Bestyrelsen aflægger beretning

5. Status fra tilsynsførende

6. Skolesekretæren og kassereren forelægger den reviderede årsrapport til orientering

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Thomas Bak Eliassen (genopstiller), Peter Hald Kristensen (genopstiller), Kamilla Victoria Palsgaard (genopstiller) og Jesper Rahbek.
Kandidater kan henvende sig til bestyrelsen for information

8. Valg af to suppleanter
På valg: Cecilia Lucia Fava og Dan Henriksen

9. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag inden tidsfristens udløb

10. Eventuelt

 

Tilsynserklæring 2020

Så er vores tilsynserklæring for 2020 lagt på hjemmesiden.