Nyheder

Høstmarked2021

Familiegruppeolympiade 2021

For sjette år i træk afholdt vi familiegruppeolympiade i Slotsparken. 

Eleverne blev inddelt i deres familiegrupper og drog derefter i Slotsparken, hvor de skulle cirkulere rundt mellem ti lærerbemandede poster. På hver post skulle grupperne udføre en opgave, hvor de fik points for både udførelse og samarbejde. 

Efter frokost skulle familiegrupperne lave deres eget banner med ting som de havde fået på posterne, samt komponere en slagsang/ et kampråb. 

Herefter samledes vi alle i festsalen hvor bannerne og slagsangene/ kampråbene blev vurderet og sammenlagt med de points de havde fået fra selve olympiaden, blev der udråbt en vinder. 

Vinderen i år blev familiegruppe 8, der alle fik skrevet deres navn på soklen til den gyldnkondisko”, samt belønnet med en pose slik. 

Se flere billeder her - https://www.spfs.dk/galleri

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling på Slotsparkens Friskole, tirsdag den 31. august kl. 17-18:30.

 

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent & referent
 3. Skolelederen aflægger beretning
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Status fra tilsynsførende
 6. Skolesekretæren og kassereren forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Gitte Vinding, Rikke Grøning Brandt, Kristian Damgaard (genopstiller) og Kamilla Victoria Dalsgaard. Kandidater kan henvende sig til bestyrelsen for information
 8. Valg af to suppleanter

På valg: Johnni Schneider Kjølby og Rikke Egholm Dyrholm.

 1. Indkomne forslag
 • Forslag fra bestyrelsen. Følgende vedtægt –

Stk. 6.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter til bestyrelsen af og blandt forældre- og skolekreds.

 

Ændres til

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år en første og en anden suppleant til bestyrelsen af og blandt forældre- og skolekreds.

 

 1. Eventuelt

 

Tilsynserklæring 2021

Så er vores tilsynserklæring for 2021 lagt på hjemmesiden.