UNDERVISNINGEN 

 

Undervisningen, samt alt hvad der hører til et godt skoleliv, varetages af vores 10 dygtige og engagerede lærere, som planlægger og praktiserer i et velfungerende teamsamarbejde, der byder på en masse kollegial sparring. Vi har i vores daglige arbejde fokus på det forpligtigende fællesskab, som værdiskabende ramme for alle, både store og små. Inden for denne ramme, der synliggøres af de voksnes engagement, udfolder eleverne deres originalitet i de læringsprocesser, der udspiller sig i undervisningen. 

Lærere er inddelt i tre teams og fordeler sig således, at der er 4 lærere på OVA, 2 på NIDA og 4 på ALA, som primære voksne med varetagelse af klasselærerfunktionen.

Undervisningen på Slotsparkens Friskole tilrettelægges, så lærernes fagkompetencer bringes i anvendelse på de klassetrin, hvor deres fag læses. Det betyder, at lærerne, udover at undervise eleverne på deres eget hold, hvor de i øvrigt har hovedparten af deres timer, også underviser på et eller flere af de øvrige hold på skolen. 

Elevernes skema er fastlag på et overordnet plan for hele skoleåret, men er uge for uge genstand for drøftelse om evt. justeringer på lærernes ugentlige teammøder. 

Tværfagligheden vægtes højt på Slotsparkens Friskole ud fra en antagelse af, at fagene først rigtigt kommer til deres ret og giver mening i samspillet med hinanden. Denne antagelse bygger dog på, at tværfagligheden nødvendigvis må stå på skuldrene af en velfunderet faglighed. 

Derfor er der på Slotsparkens Friskole et særligt fokus på, at sikre de grundlæggende faglige færdigheder i OVA (indskolingen). Dette understøttes af skolens egne læsevejledere, der også fungerer som vejledere for skolens øvrige lærerne samt foretager testning af - og laver forløb for - elever med læsevanskeligheder.

Vægtningen af tværfaglighed giver sig konkret udslag i, at naturfagene (natur & teknologi / fysik & kemi, geografi og biologi) er sammenlæst i hhv. faget TPV (Tjek På Verden) og at kulturfagene (kristendomskundskab/religion, historie og samfundsfag) er sammenlæst i faget DIV (Danmark I Verden). Tværfagligheden dyrkes også i 6 projektuger fordelt hen over året, hvor eleverne på tværs af fag og klassetrin arbejder med tværfaglige emneforløb. Derudover er skolen i en proces, hvor begrebet ”entreprenørskab” indtænkes gradvist mere og mere i både fagligheden og tværfagligheden. Denne proces hjælpes godt på vej af skolens medlemskab i  Frederikssund Erhverv, der åbner for, at de større elever kan blive udfordret på deres entreprenante kompetencer, bla. ved tilbud om virksomhedsbesøg, praktikpladser og skole/virksomhedssamarbejde, hvor eleverne kommer med løsningsforslag på konkrete problemstillinger for lokale virksomheder. I undervisningen bruger vi på alle klassetrin både bøger, arbejdshæfter, kreative materialer, naturen og i IT-delen gør vi brug af Gyldendals undervisningsplatform samt diverse app’s. 

Alle elever får stillet enten en iPad (indskoling og mellemtrin) eller en MacBook (udskolingen) til rådighed. Denne er beregnet til undervisningsbrug, men må også i begrænset omfang anvendes privat.