Lovkrav

 

Reglerne for krav til offentliggørelse af oplysninger på friskolens hjemmeside findes i:

· Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

· Lov om friskoler og private grundskoler

· Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø