Rygepolitik

RYGEPOLITIK PÅ SLOTSPARKENS FRISKOLE

I henhold til Bekendtgørelsen af lov om røgfri miljøer fra Sundhedsministeriet fra 26. marts 2021 §7 a er det ikke tilladt for elever på Slotsparkens Friskole at ryge eller anvende tobaksvarer, røgfrie nikotinprodukter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.
Dette gælder også selvom eleven ikke opholder sig på skolens område, f.eks. i frikvarterer, på lejrture, ekskursioner mv.)

På Slotsparkens Friskole administreres loven således:

Elever og forældre orienteres om skolens rygepolitik.

Elever og forældre kan forvente at skolen håndhæver reglerne ens for alle elever, samt at skolen vil informere omkring muligheder for hjælp til rygestop.

Skolen forventer at alle elever overholder skolens rygepolitik, samt at forældrene bakker op om skolens regler herom.

Bliver skolens ledelse eller ansatte opmærksomme på at skolens rygepolitik ikke bliver overholdt, håndteres det på følgende måde:

  • Eleven bliver gjort bekendt med skolens rygepolitik og forældrene orienteres.
  • Har eleven gentagende gange overtrådt reglerne, vil forældrene blive orienteret og de indkaldes til et møde med skolens ledelse.
  • Fortsætter eleven med at tilsidesætte skolens regler, indkaldes forældrene til samtale med skolens ledelse, omkring mulige konsekvenser, herunder også tiltag i forhold til et rygestop. 
     
  • Har skolens ledelse eller ansatte mistanke om, at en elev ryger i skoletiden, konfronteres eleven med denne mistanke. Hvis der er mistanke om, at eleven forsætter med at ryge i skoletiden, indkaldes forældrene til et møde med skolens ledelse jf. ovenstående håndtering.


Denne lov understøtter således Slotsparkens Friskoles ønske om at skabe et røgfrit miljø på skolen og der gælder i forlængelse heraf for de ansatte, at de forventes at understøtte dette ønske både ved at håndhæve ovenstående og ved at udvise en passende adfærd i forhold til egen omgang med tobaksvarer.