Rygepolitik

RYGEPOLITIK PÅ SLOTSPARKENS FRISKOLE

I henhold til Bekendtgørelsen af lov om røgfri miljøer fra Sundhedsministeriet fra 26. marts 2021 §7 a er det ikke tilladt for elever på Slotsparkens Friskole at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

På Slotsparkens Friskole administreres loven således:

• Elever og forældre orienteres om at loven er gældende.


• Elever der ryger i skoletiden bliver sendt hjem og forældrene orienteres. Herefter indkaldes
eleven til møde på skolen sammen med forældrene.


• Har skolens personale mistanke om at en elev ryger i skoletiden, konfronteres eleven med
denne mistanke.


• Har skolens personale mistanke om, at eleven fortsætter med at ryge i skoletiden
orienteres forældrene.


Denne lov understøtter således Slotsparkens Friskoles ønske om, at skabe et røgfrit miljø på skolenog der gælder i forlængelse heraf for de ansatte, at de forventes at understøtte dette ønske bådeved at håndhæve ovenstående og ved at udvise en passende adfærd i forhold til egen omgang med tobaksvarer.