Klagevejledning

 

Generelt

 

Vi stiller os altid åbne overfor konstruktiv kritik. Vi vil meget gerne have en dialog med elever og forældre - også hvis nogen føler sig tilsidesat eller ”trådt over tæerne”.

Målet er - uanset hvad utilfredsheden måtte gå på - at uenigheden kan komme ud af verden, så alle parter kan komme videre i en fornuftig dagligdag på friskolen.

 

Relation elev/underviser/forældre

Selvfølgelig kan det ske, at der opstår uenighed mellem en forælder og en underviser. Uenigheder bør løses der, hvor de opstår. Derfor er det i første omgang forælderen og underviseren, der skal tale sammen for så konstruktivt som muligt at få løst uenigheden.

Hvis man som forælder ikke føler sig hørt, når man har talt med en af skolens medarbejdere, er næste trin at henvende sig til skolelederen. Skolelederen tager uenigheden op med forælder og underviser, og uenigheden løses, hvis det er muligt. I sjældne tilfælde kan der heller ikke opnås enighed sammen med skolelederen, og så må forælder, ledelse og evt. underviser tage uenigheden op med repræsentanter for bestyrelsen, og her vil uenigheden finde sin løsning.

 

Prøver og karakterer

Hvis en elev vil klage over sine karakterer eller en prøves forløb, skal eleven og dennes forældre hurtigst muligt - og inden 3 uger, fra eleven har fået karakteren, indsende en skriftlig klage til skolelederen, som så vil hjælpe eleven med det videre forløb.

 

Medarbejdere

Hvis man vil klage over en af skolens medarbejdere, skal man henvende sig til skolelederen.

 

Skoleledelsen

Hvis man vil klage over ledelsens (skoleleder og sous-chef) adfærd eller en afgørelse truffet af ledelsen, kan man rette henvendelse til bestyrelsen.