Samarbejde og forældrehenvendelser

 

På SPFS tilstræbes et godt og gensidigt samarbejde mellem skole og hjem. Godt samarbejde bygger på tillid og god kommunikation og fremmes af et princip om, at samtalen fremmer forståelsen.

 •      Elever, forældre, medarbejdere og ledelse kommunikerer med hinanden i en god tone og med gensidig respekt og ansvarlighed for at skabe et fundament for et ligeværdigt, forpligtende, trygt og velfungerende samarbejde.
 •      Det gensidige informationsniveau er højt.
 •     Man bør tilstræbe at kommunikationen er anerkendende, klar, forståelig og præcis.
 •        Kommunikationen skal være åben, ærlig og i rette tid - både når nyhederne er gode, og når nyhederne er mindre gode.

 

Samarbejdet og kommunikation fremme bl.a. af:

·       Ugeplaner

·       Forældremøder

·       En skole/hjem-samtale

·       Sociale arrangementer

·       Nyhedsbrev fra skoleleder

 

Vi ønsker, at når der opstår et spørgsmål eller et problem, skal der være nemt at etablere kontakt til en person, der kan være med til at løse problemet eller give svar på spørgsmålet.

En grundregel er, at man henvender sig til rette vedkommende – den person, en sag vedrører. Er henvendelsen skriftlig - benyttes forældreintra.

Vi har erfaring med, at mange ting kan løses/afklares ved, at de implicerede drøfter en sag og får konkrete situationer belyst fra flere sider.

Et grundlag for godt samarbejde og kommunikation er bl.a:

 • At der er forståelig og nem adgang for henvendelser mellem skole og hjem - og mellem forældre.
 • At forældre og medarbejdere oplever en ensartethed i håndteringen af forældrehenvendelser.
 • At problemer i udgangspunktet løses på det niveau, hvor de er opstået.

 

Gode erfaringer:

 • Hvis man oplever udfordringer med andre forældre eller elever, er det altid en god ide at kontakte de relevante forældre, for at få et mere nuanceret billede af emnet, samt med henblik på en hurtig løsning. Hvis det ikke er muligt, kan skolen kontaktes.
 • At kontakte en underviser fra det pågældende lærerteam - forklar om jeres oplevelse.

Evt. opfølgning ledelse/bestyrelse:

 • Hvis man stadig oplever at det er en udfordring, kan man herefter henvende sig til skolens ledelse mundtligt eller skriftligt. Herefter vil ledelsen få sagen belyst fra alle sider. Ledelsen aftaler sammen med de involverede parter, hvordan en løsning af udfordringerne kan finde sted. F.eks. via dialog til et møde.
 • Ændres forholdene ikke på trods af løbende dialog og tiltag, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, som fører tilsyn med skolens virksomhed, ud fra de gældende principper. En sådan henvendelse skal være skriftlig.

 

Skolens ledelse, medarbejdere, forældre og elever arbejder løbende med evaluering og udvikling af forhold angående samarbejdet og kommunikationen.