TRADITIONER 

 

Hen over skoleåret har vi en række faste traditioner, der er med til at sætte pejlemærker og skabe genkendelighed for eleverne.

I september afholder vi høstmarked, hvor vi sælger elevernes egne produktioner ude foran skolen. Dette høstmarked bliver ofte udvidet med en høstfest, som skolens støtteforening står for.

I november er der lanternefesten, der mest er for OVA-eleverne og deres forældre. Her går alle med fakler over forbi Grevinde Danners Grav og slutter med et glas glögg på legepladsen.

I december holder vi julemarked i vores festsal, hvor der igen sælges elevproduktioner, men hvor også andre lokale kan have en bod. Dette julemarked falder sammen med den lokale juletræs-tænding, hvor OVA-eleverne optræder med julesange.

Sidste skoledag inden juleferien går vi alle sammen op i den lokale Dråby Kirke, hvor præsten dér holder en særlig julegudstjeneste for os.

I februar afholder vi fastelavn for alle skolens elever.

I juni, lige inden sommerferien, tager vi afsked med vores 9. kl. ved en stor sommerfest med dimission, hvor alle skolens elever, forældre og lærere deltager.

Indtægterne fra høstmarked og julemarked går ubeskåret til lejrskoler og skolerejser.