Kontakt skolen

Kontakt Fritteren

Intra

Nyheder

Generalforsamlingen er udsat, ny dato udmeldes snarest.

 

Indkaldelse til Generalforsamling på Slotsparkens Friskole,

onsdag den 25. marts kl. 18-19.

 

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent & referent
 3. Skolelederen aflægger beretning
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Status fra tilsynsførende
 6. Skolesekretæren og kassereren forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Kamilla Victoria Palsgaard (genopstiller), Peter Hald Kristensen (genopstiller), Thomas Bak Eliassen (genopstiller) og Jesper Rahbek. Kandidater kan henvende sig til bestyrelsen for information
 8. Valg af to suppleanter.

På valg: Cecilia Lucia Fava og Dan Henriksen

 1. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag inden tidsfristens udløb
 2. Eventuelt

Lagt på hjemmesiden tirsdag den 10. marts 2020

LÆRER SØGES TIL UDSKOLINGEN

 

Har du lyst til at være lærer i en udskoling, hvor;

 • vi tilrettelægger rammerne for undervisningen i et tæt teamsamarbejde,
 • vi sikrer en høj faglighed i de traditionelle skolefag,
 • vi har fokus på tværfaglighed, entreprenørskab og projektforløb,
 • vi tager undervisningen i ”job og uddannelse” alvorligt,

så læs endelig videre i dette stillingsopslag.

På Slotsparkens Friskole søger vi en ny lærerkollega til en fast fuldtidsansættelse med tiltrædelse d. 5. august 2020.

Den faglige profil hos vores nye kollega skal ramme følgende:

 • Du skal være læreruddannet.
 • Du skal have linjefag i engelsk og erfaring med undervisning i faget i overbygningen, samt kompetence til at føre til afgangsprøve.
 •  Du må meget gerne kunne varetage matematik i overbygningen.

 

Slotsparkens Friskole blev etableret i august 2012 af en gruppe ihærdige lokale forældre og siden da har vi været i udvikling frem mod den struktur og form, der i dag sikrer vores 139 elever (fra 0. til 9. kl.) en dynamisk og varieret undervisning.

Denne undervisning, samt alt hvad der hører til et godt skoleliv, varetages af vores 10 dygtige og engagerede lærere, som planlægger og praktiserer i et velfungerende teamsamarbejde, der byder på en masse kollegial sparring.

Vi har i vores daglige arbejde fokus på det forpligtigende fællesskab, som værdiskabende ramme for alle, både store og små. Inden for denne ramme, der synliggøres af de voksnes engagement, udfolder eleverne deres originalitet i de læringsprocesser der udspiller sig i undervisningen.

Slotsparkens Friskole holder til i den gamle slotskro, som hører til Jægerspris Slot og derfor har vi en beliggenhed indrammet af både historiens vingesus og af overdådige naturomgivelser, der begge sætter deres positive præg på skoledagen.

For mere information se www.slotsparkensfriskole.dk eller kontakt skoleleder Jens Mølsted (30 23 58 58), der gerne svarer på yderligere spørgsmål.

Vi søger en ny kollega, der kan se sig selv som en del af det fællesskab, der udfolder sig på vores skole og som ønsker at praktisere sin lærergerning et sted, hvor der er store muligheder for, selv at præge og udvikle sit arbejdsliv og samtidigt være medskaber af et dynamisk væksthus for de børn der har deres skolegang på Slotsparkens Friskole.

Vores nye kollega vil blive en del af overbygnings-teamet (team ALA) og forventes som sådan at bidrage til udviklingen af undervisningens form, indhold og metode 7. – 9. klassetrin.

Kan du se dig selv i ovennævnte stilling, så send en ansøgning til kontakt@spfs.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Information om vores projektuge i uge 12 - 2020

Tilsynserklæring 2019

Så er vores tilsynserklæring for 2019 lagt på hjemmesiden.