Fagmål & Evaluering

 

Slotsparkens friskole opfylder Undervisningsministeriets krav om læseplan ”Fælles mål” (se: www.faellesmaal.uvm.dk ). Vi lægger stor vægt på fagligheden og de mange hjælpemidler, der findes, til at eleverne motiveres og udvikler sig. Vi sætter fokus på den enkeltes læringsstil og prøver så vidt muligt at skabe et så individuelt læringsmiljø som muligt. På vores skole har vi mulighed for at opdele eleverne i niveau, alder, køn læringsstil, hold osv. Essensen er metoden/læringsstilen og målet er kompetente, glade, nysgerrige unge i balance og med mod og lyst på livet og en engageret søgen efter ny læring og uddannelse.

 

Evaluering af mål

 

Skolen evaluerer jævnligt, om kravene opfyldes. Det gør vi på følgende måder:

 

  • Løbende evaluering som en integreret del af undervisningen (evaluering af elevens udbytte, delmål for året)
  • Opsummeringshold og mindre prøver i boglige fag
  • Terminsprøver (8. årgang, vinter og forår)
  • 9. årgang afgangseksamen (i fagene dansk, engelsk, 2. sprog, matematik, fysik/ kemi, biologi, geografi, religion, historie)
  • Løbende kontakt mellem hjem og skole, når der opstår behov
  • Forældremøder
  • Tilsynsførendes besøg på skolen