Forventninger til forældrene

 

I den aftale man som forældre indgår med Slotsparkens Friskole ligger der en forventning om et stort forældreengagement i skolens liv, og at alle vores elever har opbakning fra deres forældre i deres daglige læring.

Som forældre deltager man videst muligt omfang i de arrangementer, der måtte være i løbet af et skoleår. Til fem af skolens årligt tilbagevendende arrangementer varetages de praktiske opgaver af forældre, hvert år fra de samme årgange.

Det forventes, at alle forældre tager ansvar for Friskolen, og yder sit til et godt samarbejde i det daglige. Der skal være en åben dialog, hvor ros og ris gives på en anerkendende måde med udgangspunkt i, at alle gør deres bedste og vil eleverne og skolen det bedste. Det forventes, at man både generelt men i særdeleshed over for sit barn viser, at man bakker op om Friskolen. Herunder at man omtaler skolen loyalt.

Hvis der i barnets liv opstår særlige ting, som har betydning for barnet i deres hverdag, vil det hjælpe alle parter, hvis forældrene fortæller dette til skolens leder og/eller medarbejdere.